Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – moim obowiązkiem jest poinformować o tym w jaki sposób oraz w jakim celu będę przetwarzać Państwa dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Foto-Video „DARKO” Dariusz Kozik, Zagrodowa 14, 32-600 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcam do kontaktu z Administratorem pod adres e-mail: kontakt@videodarko.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi fotograficznej.
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu:
– poprawnej realizacji zamówienia usługi fotograficznej czy video rejestracji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
– wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od zakończenia realizacji zlecenia, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Dane te nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy zgłosić do mnie czyli administratora danych, w formie e-mail: kontakt@videodarko.pl

Dane zbierane automatycznie
Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania mojej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP Państwa komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”) oraz tzw. piksel Facebooka,
Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Politykę prywatności Google znajdzie Pan/Pani tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Piksel Facebooka to niewielki kawałek kodu, który wstawia na stronę niewidoczny obrazek rozmiarów 1×1 pikseli. Ten obrazek jest ładowany przez przeglądarkę użytkownika, kiedy wchodzi na twoją stronę w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania piksela wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Informację o pikselu Facebooka znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegam sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Zmiana będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.